El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears presenta l’Observatori COAIB, una eina més en el nostre compromís de poder oferir les dades més representatives del sector de la construcció de les Illes Balears. És determinant “saber on som” per definir una estratègia realista basada en dades analitzades de forma transversal i coordinada.

 

En un exercici de transparència, cada sis mesos, el COAIB donarà a conèixer l’anàlisi de l’activitat de la construcció i rehabilitació de l’arxipèlag. Una informació que proporciona dades fiables del que en el futur immediat es construirà al territori. Cadascun dels estudis es faran a partir dels projectes d’execució d’obra, obligatoris per poder començar obres de nova planta i de gran rehabilitació amb les pròpies dades de visat.

llegir més

Amb la clara intenció de convertir els perills en oportunitats, conscients de la problemàtica diversa que ens afecta, el futur ha de ser positiu, propositiu i sensible a la diversitat.

 

El COAIB doncs, amb el seu afany de mirar cap al futur, es marca uns objectius que obren debat i aporten opinió i propostes de cara a un interès comú.

 

Una mirada transversal que es planteja com una primera obligació pels propers anys. Per integrar els coneixements i poder oferir resultat positius, es fa necessària la creació d’un Observatori, el lloc comú de les propostes com a resultat d’una bona diagnosi a partir de les dades i els coneixements aportats. Un observatori és la garantia d’una millor planificació, d’una bona anàlisis de la realitat i la capacitat de generar propostes consensuades, positives i sostenibles.

“El futur de les ciutats està en mans d’arquitectes, ciutadans i polítics, però per aconseguir alguna cosa important hem d’anar tots en la mateixa línia”.

 

Anne Lacaton, arquitecta

L’ edificació a les Illes Balears (17 de juliol de 2024)

Dades de visat del COAIB

L’ edificació a les Illes Balears (20 de març de 2024)

Dades de visat del COAIB

L’ edificació a les Illes Balears (20 de setembre de 2023)

Dades de visat del COAIB

L’ edificació a les Illes Balears (3 de març de 2023)

Dades de visat del COAIB

L’ edificació a les Illes Balears (27 de juliol 2022)

Dades de visat del COAIB

L’ edificació a les Illes Balears (14 de febrer 2022)

Dades de visat del COAIB

> Nota de premsa COAIB

> Presentació (gràfics de Visat) 

> Vídeo roda de premsa (disponible properament)

L’ edificació a les Illes Balears (23 de juliol 2021)

Dades de visat del COAIB

> Nota de premsa COAIB

> Presentació (gràfics de Visat) 

> Talls de veu roda de premsa (disponibles properament)

> Vídeo roda de premsa (disponible properament)

L’ edificació a les Illes Balears (14 de gener 2021)

Dades de visat del COAIB

L’edificació a les Illes Balears (9 de setembre 2020)

Dades de visat del COAIB

Contacte

Comunicació COAIB

> comunicacio@coaib.es

> 600 614 387